OCEŇOVÁNÍ

Znalecké služby poskytujeme v oborech:

EKONOMIKA - odvětví

ceny a odhady se specializací na VÝROBNÍ STROJE, ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMY (veškerá technologie výrobního charakteru)

ceny a odhady ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ A DOMÁCNOSTÍ

STROJÍRENSTVÍ - odvětví

VŠEOBECNÉ STROJÍRENSTVÍ se specializací na posuzování reálného stavu strojů a zařízení, vybavení kanceláří a domácností

   

Účely ocenění majetku

 • koupě nebo prodej movitého majetku
 • služby pro správce konkurzní podstaty a exekutory
 • občanskoprávní řízení - změna vlastnictví (dědictví, rozvod, darování, převod majetku, ...)
 • ocenění movitého majetku při zániku nebo dělení firmy
 • ocenění pro potřeby bankovních domů nebo leasingových společností (úvěry, leasing, ...)
 • založení společnosti - nepeněžitý vklad do obchodní společnosti (s.r.o., a. s., ...)
 • stanovení ceny obvyklé a časové u technologických zařízení
 • ocenění stroje nebo zařízení pro potřeby FÚ (např. výroba stroje svépomocí, převod zařízení z fyzické
   na právnickou osobu atd.)

 

Posouzení reálného technického stavu stroje, výrobního zařízení nebo součásti

 • při jeho účetní nebo fyzické likvidaci (příspěvkové a rozpočtové organizace)
 • v případě obchodního sporu
 • zjištění nebo ověření vlastností (použitelnosti) stávajícího zařízení nebo náhradního dílu, např. po reklamaci
 • stanovení příčin poškození konkrétní součásti

 

Ocenění movitého majetku, zničeného při živelných pohromách - např. záplavách, požárech pod.

Ocenění movitého majetku pro řešení insolvence

 

 

Vyhledávání

© 99-08 eZNALEC.cz - soudní znalec - Všechna práva vyhrazena.

Free counter and web stats